home
veiligheid
diensten
links
faq
nieuws
contact
klant login
Risicoanalyse Legionella 
Desinfectie van installaties 
Beheer en onderhoud 
Installatielogboek en audits 
Aanleggen en aanpassen van installaties 
Bacteriologisch onderzoek 
Installatie tekeningen 
Ontwerp van drinkwaterinstallaties 
Advisering en projectbegeleiding 
Veiligheidskeuring installatie 
Risicoanalyse

 

Een gedegen risicoanalyse geeft een beeld van de staat van uw installatie in relatie tot Legionella-problematiek. De rapportage die wij aan de hand van de analyse opstellen geeft een helder beeld hoe tot een legionella-veilige installatie kan worden gekomen. Dit kan betekenen dat er technische aanpassingen nodig zijn, maar het kan ook dat dit middels beheer onder controle kan worden gehouden.

De uitgevoerde risicoanalyse is in veel gevallen aanleiding tot het opstellen van een beheersplan. Daarnaast is in veel gevallen het hebben van een actueel beheersplan en het bijhouden van een logboek een wettelijke vereiste.

Onze adviseurs kunnen u hier mee over vertellen.


Terug naar de vorige pagina