0341-455308 info@aquative.nl

Monstername en analyse

 

Aquative biedt diverse diensten aan op het gebied van monstername en analyse. Lees hieronder meer over de diverse monsternames  en analyses waarmee Aquative u van dienst kan zijn.

 

 

Legionella bemonstering

Eigenaren van prioritaire instellingen moeten elk half jaar het water laten controleren op de aanwezigheid van legionella. Het aantal monsters wordt bepaald aan de hand van het aantal tappunten  …

 

Drinkwater bemonstering 

Water dat gebruikt wordt om te drinken mag niet teveel schadelijke stoffen of micro-organismen bevatten. Dit is vastgelegd in de wetgeving…

 

Zwembadwater bemonstering

In het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz) staat beschreven aan welke eisen zwembadwater moet voldoen…

 

Proceswater bemonstering

Water wordt voor vele toepassingen gebruikt. Water dat gebruikt wordt in koeltorens, voor voedingsketelwater, condensaat, stoom, CV of koelwater, bronwater, demi of …